English / 日本語 / Čeština / dansk / Deutsch / Espanol / فارسی‌ , پارسی‌ / le français / Bahasa Indonesia / Italiano / 한국어 / Nederlands / norsk / polski / português(pt) / português(pt-PT) / limba română / русский алфавит / ภาษาไทย / Türkçe / Tiếng Việt / 中文 / 中文(繁体字)

Xác nhận tài khoản của bạn
Xác nhận & quản lý tài khoản của bạn
Tạo tài khoản
Tài khoản Komatsu là gì?
Sự cố đăng nhập
Quên mật khẩu, Đăng nhập rắc rối
Xác thực đa yếu tốCác câu hỏi thường gặp
Khi nào tôi cần thực hiện xác minh hai bước?
Làm cách nào để thay đổi mật khẩu hoặc thay đổi số điện thoại để xác minh 2 bước?
"Xin lỗi, đăng nhập đã hết thời gian. Vui lòng đăng nhập lại." Đã được hiển thị và bạn được yêu cầu nhập mật khẩu. Tôi nên làm gì?
Làm cách nào để chuyển đổi người dùng khác?
Địa chỉ e-mail của tôi có thuộc tài khoản Microsoft không?
Tôi không biết thư mục hoạt động của azure thuộc tài khoản nào?
Tôi sẽ được yêu cầu mã SMS mỗi lần.
Tôi không thể đăng nhập vào ứng dụng được nữa.
Tôi gặp lỗi khi đăng nhập vào ứng dụng KOMTRAX.


Privacy Policy