چگونه می توانم رمز عبور خود را تغییر دهم یا شماره تلفن را برای تأیید 2 مرحله ای تغییر دهم؟

پاسخ لطفاً به مقاله زیر مراجعه کنید.

گذرواژه و مشکل ورود به سیستم را فراموش کرده اید

تنظیمات تأیید اعتبار چند عاملی