احراز هویت چند عاملی

احراز هویت چند عاملی برای حساب کوماتسو

حساب کوماتسو برای امنیت به احراز هویت چند عاملی احتیاج دارد. تنظیمات در تنظیمات حساب نوشته شده است.

تنظیمات حساب

برای حساب Microsoft. می توانید تأیید اعتبار چند کاره را در حساب Microsoft خود تنظیم کنید.

در صورت بروز مشکل ، لطفاً به لینک Microsoft مراجعه کنید.

مرجع ، بازیابی حساب Microsoft


اگر حساب مایکروسافت نیستید (اگر از دایرکتوری Azure Active با دفتر شرکت 365 و غیره استفاده می کنید)

اگر صدور گواهینامه 2 مرحله ای را جداگانه از حساب Komatsu خود تنظیم کرده اید ، لطفاً با مدیر IT خود تأیید کنید.