Nemohu se přihlásit do aplikace.Ve vaší společnosti se zavedením Office 365 pro podniky Možná jste se změnili z účtu společnosti Microsoft na firemní účet. Zkontrolujte prosím následující pořadí.1 Ujistěte se, že jste zaregistrováni jako účet Komatsu.
Kontrola a správa účtů Komatsu

2 Pokud účet Komatsu nelze potvrdit (Komatsu.Ltd neexistuje), Budete muset znovu pozvat svůj účet z Komatsu. Obraťte se na správce aplikace nebo podporu účtu.

3 Pokud si můžete zkontrolovat svůj účet Komatsu, ale nemůžete se přihlásit k aplikaci, Musíte potvrdit registrační údaje na straně aplikace. Obraťte se na správce aplikace.