【Co je účet Komatsu?】


Tento účet je zapotřebí pro přístup k aplikacím Komatsu.

Systém aplikace je přístupný pomocí systému pro ověřování Microsoft (služba Azure Active Directory)

Společnost Komatsu pošle e-mailovou pozvánku pro registraci vaší e-mailové adresy do služby Azure Active Directory. Po dokončení registrace máte přístup k systému aplikace.

Níže jsou uvedeny různé postupy resetování hesla na základě stavu účtu.


Stav vašeho účtu Reset hesla Vícefaktorové ověření (MFA)
Uživatel účtu Microsoft Reset uživatelem V zásadě povinné (kromě některých aplikací)
Uživatel služby Azure Active Directory (Office 365 atd.) V závislosti na IT předpisech vaší společnosti si vyžádejte reset hesla u vašeho správce IT nebo jej proveďte sami. V zásadě povinné (kromě některých aplikací)

Pokud si nejste jisti stavem svého účtu, podívejte se na níže uvedené otázky

Nevím, zda je má e-mailová adresa účtem Microsoft

Nevím, zda je má e-mailová adresa registrována ve službě Azure Active Directory.